Стратегічний план розвитку на період 2022-2027 роки

Стратегічний план розвитку КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» на період 2022 - 2027 роки, передбачає виконання:

 • завдань визначених Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року
 • Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «Успішні сильні громади на 2018-2025 роки»
 • Програмами «Доступне житло» та «Власний дім».

Основна мета розробки стратегічного плану:

 • забезпечення можливостей подальшого сталого розвитку організації;
 • розширення видів діяльності для збільшення джерел наповнення капіталу, який в подальшому буде спрямовано на підтримку територіальних громад області;
 • зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення можливості власного виробництва продукції, для забезпечення потреб населення та територіальних громад;
 • підвищення ефективності використання коштів спрямованих на виконання регіональних програм.

Основні стратегічні вектори розвитку


Стратегічний вектор 1

Участь Фонду, в якості учасника у закупівлях робіт та послуг, реалізація яких можлива власними матеріально-технічними засобами та силами

Заключення на конкурентних засадах договорів про постачання товарів, робіт і послуг із замовниками та ефективне використання наявного обладнання та механізмів для досягнення максимальних економічних вигод, що забезпечить в подальшому можливість додатково залучення фінансових ресурсів для пільгового кредитування інвестиційних проектів області.

Стратегічний вектор 2

Ефективне використанння коштів по програмах «Власний дім» і «Доступне житло» та залучення Фонду до нових програм

 • Забезпечить можливість ефективного, оперативного та дієвого контролю органом управління майном за використання бюджетних коштів;
 • Забезпечить досягнення мети визначеної паспортом бюджетної програми, у тому числі, через механізм залучення інших джерел фінансування;
 • Надасть можливість придбати житло або ж покращити житлові умови для спеціалістів соціальної сфери в сільській місцевості та аграрного сектору, що позитивно вплине на відтік кадрів на зменшення дефіциту відповідних працівників;
 • Забезпечить ефективне використання бюджетних коштів та жорстку економію внаслідок прийняття обгрунтованих рішень під час визначення очікуваної вартості закупівель, а тому дозволить заощадити фінансові ресурси, які в подальшому будуть спрямовані на розвиток інших проектів;

Стратегічний вектор 3

Залучення небюджетних джерел фінансування

 • Налагодження співпраці з недержавними фондами та фінансовими структурами, а саме об’єднання зусиль у фінансовій підтримці проектів громад, що передбачені відповідними стратегіями розвитку;
 • Залучення недержавного фінансового ресурсу призведе до збільшення інвестиційного потенціалу Фонду, збільшить кількість реалізованих проектів та зменшить навантаження на обласний бюджет.

Стратегічний вектор 4

Розвиток виробничого вектору Фонду

Залучення матеріально-технічних ресурсів до виконання робіт і надання послуг суб’єктам приватного сектору економіки, дозволить отримати додаткові фінансові ресурси для забезпечення фінансування витрат на утримання Фонду та збільшить інвестиції через механізм кредитування проектів громад, які передбачені відповідними стратегіями розвитку;
За рахунок комплексного підходу до взаємовідносин з територіальними громадами, буде забезпечено на конкурентних засадах реалізацію товарів, робіт і послуг на умовах розстрочення платежів, що дозволить громадам рівномірно запланувати видаткову частину бюджету.

Стратегічний вектор 5

Розширення напрямків підтримки громад області через механізм пільгового кредитування проектів, що передбачені їх стратегічними планами
розвитку

Надасть можливість громадам у найкоротший термін отримати фінансовий ресурс для реалізації відповідних першочергових заходів;
Забезпечить своєчасну реалізацію громадами проектів розвитку;
Фінансування інвестиційних проектів громад через механізм пільгового кредитування дозволить уникнути розбалансування бюджетів.

Стратегічний вектор 6

Впровадження дієвого контролю на етапі реалізації громадами інвестиційних проектів, через механізм пільгового кредитування

Забезпечить цільове та ефективне використання кредитних ресурсів;
Забезпечить досягнення кінцевої мети (введення у експлуатацію об'єктів, отримання економічних вигод, тощо);
Зменшить ризики неповернення фінансових ресурсів, що забезпечить виконання обласного бюджету (у разі фінансування проектів за рахунок коштів обласного бюджету) та акумулювання фінансових ресурсів для впровадження наступних проектів .

Стратегічний вектор 7

Запровадження ефективного використання майна, яке не застосовується в діяльності суб’єктів господарювання та бюджетних установ, підпорядкованих обласній раді

 • Підвищить ефективність використання майна;
 • Забезпечить можливість оперативного контролю для органу управління Фонду;
 • Надасть можливість додаткового залучення фінансових ресурсів, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів громад, визначених їхніми стратегіями розвитку, а також підприємств, які входять до сфери управління органу управління майном.

Стратегічний вектор 8

Упорядкування структури та штатної чисельності Фонду

 • Підвищення ефективності реалізації стратегії розвитку Фонду та його статутних завдань;
 • Чітке розмежування обов'язків з аналізом та визначенням обсягів навантажень, що дозволить більш ефективно використовувати робочий час;
 • Збільшення рівня заробітної плати, за рахунок оптимізації штату, що підвищить рівень відповідальності та самовіддачі працівників;
 • Створення додаткових робочих місць виробничого характеру та зменшення витрат на утримання адміністративного персоналу.

Стратегічний вектор 9

Забезпечення автоматизації обліку з інтеграцією в єдину систему розвитку Фонду

 • Встановлення програмного забезпечення, що автоматизує облік відповідних сфер діяльності, інтегрує в єдину систему;
 • Забезпечення прозорості, об'єктивності інформації та її відображення у фінансовій звітності;
 • Дозволить не збільшувати штат бухгалтерської служби, а відтак не призведе до росту витрат на утримання адмінапарату.

Результативні показники та ефективність впровадження стратегічного плану розвитку Фонду

Стратегічний векторРезультат
Залучення Фонду до нових програмРішенням обласної ради від 29.10.2021 №237 «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки та інших обласних програм» Фонд визначено виконавцем окремих заходів, що сприятиме ефективній роботі Фонду.
Впровадження Фінансового вектору розвиткуРішенням Хмільницької міської ради делеговано Фонду функції замовника робіт з розчистки р.Південний Буг в межах м.Хмільник та Хмільницького району на загальну суму 50 млн грн. Зазначене дозволить додатково залучити фінансові ресурси від застосування механізмів Фонду та спрямувати залучений капітал на потреби громад через механізм пільгового кредитування;
Залучення до виконання робіт з розчистки р.Вільшанка в межах Турбівської селищної ради, надало можливість отримати прибуток, який Фондом буде спрямовано на фінансування проекту будівництва водопроводу вул.Шевченка, Лісна і Маяковського у смт.Турбів, через механізм укладення відповідного кредитного договору з КП «Турбівський комбінат комунальних підприємств» на загальну суму 500 тис грн.
Впровадження Виробничого вектору розвиткуСтаном на 01.11.2021 року Фондом забезпечено укладання договору з КП «Турбівський комбінат комунальних підприємств» на виготовлення та постачання паркових лавок у загальній кількості 50 одиниць, які будуть передані Турбівській громаді з відстрочкою платежу до 6 місяців;
Станом на 04.11.2021 року Фондом досягнуто домовленість про виготовлення зупинок громадського транспорту для Северинівської громади та подальшу реалізацію на умовах відстрочення платежу.
Впровадження дієвого контролю за цільовим та ефективним використання кредитних ресурсівПроведено детальний аналіз кошторисної частини проектної документації по будівництву водопроводу вул.Шевченка, Лісна і Маяковського у смт.Турбів, на предмет обґрунтованості включення відповідних показників;
Проведено перевірку дозвільної документації по об’єкту будівництва водопроводу;
Проаналізовано інформацію з відкритих джерел про фінансовий та майновий стан підрядної організації, а також визначено досвід реалізації аналогічних проектів;
Закріплено відповідальну особу за супроводження кредитного проекту з КП «Турбівський ККП» до введення об'єкту в експлуатацію та остаточного розрахунку по кредитному договору.
Упорядкування структури та штатної чисельності ФондуУпорядкування структури дозволить: - збільшити кількість робочих місць виробничих спеціалістів;
зменшити витрати на утримання адміністартивного персоналу;
Забезпечить належний рівень заробітної плати кваліфікованих працівників;
Підвищить рівень відповідальності з чітким розмежуванням обов'язків між працівниками.