Інформація про заклад

Комунальну організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» створено відповідно до розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 19 травня 1997 року № 155.

Предметом діяльності Фонду є формування фінансових ресурсів для надання пільгових довгострокових кредитів на:

  • будівництво та придбання житла;
  • спорудження зовнішніх інженерних мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення та газопостачання;
  • модернізація котелень та опалювальних пунктів;
  • виготовлення проектів будівництва.

Фонд створено з метою розширення на території області інвестування в будівництво житла на селі та створення забудовникам сприятливих умов шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво, добудову, реконструкцію, придбання з добудовою і реконструкцією житла (будинків чи квартир), на спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій з упровадженням енергозберігаючих технологій у будівництво.

Фонд є спеціалізованою, кредитно-фінансовою, господарюючою організацією. Засновником Фонду є Вінницька обласна Рада.

Цілі діяльності організації​

Метою діяльності Фонду є залучення інвестицій в будівництво житла, створення сприятливих умов для інвестування та будівництва промислових та житлових об’єктів, інженерних мереж і вирішення нагальних соціальних проблем сільського населення області, підтримка соціального розвитку села, припинення негативних процесів у соціальній сфері села, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення регіону, розширення інвестування в будівництво житла на селі та створення забудовникам сприятливих умов шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво, добудову, реконструкцію, придбання з добудовою і реконструкцією житла (будинків чи квартир), на спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій, на розвиток енергозберігаючих технологій будівництва, розвиток власного підсобного господарства шляхом придбання обладнання, сільськогосподарської техніки, молодняку тварин, великої рогатої худоби, коней.

Основні види діяльності та послуги організації​

Види діяльності за КВЕД-2010:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.21 Будівництво трубопроводів

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

64.91 Фінансовий лізинг

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.